ลายพญานาคสีเขียว พื้นหลังป่าคืนพระจันทร์เต็มดวงสีส้ม

ตัวอย่างห้องพระ ตกแต่งด้วยลายพญานาคสีเขียว พื้นหลังป่าคืนพระจันทร์เต็มดวงสีส้ม ภาพปราณีต มีมิติ ทำให้ห้องดูมีความสวยงาม