ภาพพิมพ์แคนวาส ลายเทพพนมลอย 4 องค์ พร้อมภาพลายไทย พื้นหลังสีเหลือง

ตกแต่งห้องพระให้สวย และดูมีมิติขึ้น ด้วยภาพพิมพ์แคนวาส ลายเทพพนมลอย 4 องค์ พร้อมภาพลายไทย พื้นหลังสีเหลือง