วอลเปเปอร์ลายใบโพธิ์สีทอง ลายพระพุทธรูป เจดีย์ พื้นหลังสีเหลืองอ่อน
ตกแต่งห้องพระ ห้องปฏิบัติธรรม ด้วยวอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ตามแบบ ลายใบโพธิ์สีทอง ลายพระพุทธรูป เจดีย์ พื้นหลังสีเหลืองอ่อน