ตกแต่งห้องเรียน ห้องศึกษาศิลปะ ห้องปฏิบัติธรรมมะ ด้วยวอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลายไทยสวยๆ ลายรามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ