ตกแต่งห้องพระ ด้วยภาพพิมพ์แคนวาส ลายพระพุทธเจ้านั่งใต้ต้นโพธิ์