สั่งพิมพ์วอลเปเปอร์ติดผนัง ลายดวงตาแห่งธรรม

ตกแต่งห้องพระ ห้องปฏิบัติธรรมมะ ด้วยวอลเปเปอร์พิมพ์ลายสวยๆ ด้วยลายดวงตาแห่งธรรม ลายพระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้ในป่า ท่ามกลางเหล่าสัตว์เดรัจฉานและทวยเทพ