ภาพพิมพ์เสริมมงคล ลายเทพพนม 8 องค์ บนสวรรค์

ตกแต่งห้องพระให้สวยขึ้นด้วยภาพพิมพ์เสริมมงคล ลายเทพพนม 8 องค์ บนสวรรค์ หันหน้าเข้าหาพระพุทธรูปที่จัดวางไว้ ทำให้ห้องดูสว่างและโดดเด่นขึ้น วอลเปเปอร์สั่งพิมพ์ลาย

สั่งพิมพ์วอลเปเปอร์ติดผนัง ลายดวงตาแห่งธรรม

ตกแต่งห้องพระ ห้องปฏิบัติธรรมมะ ด้วยวอลเปเปอร์พิมพ์ลายสวยๆ ด้วยลายดวงตาแห่งธรรม ลายพระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้ในป่า ท่ามกลางเหล่าสัตว์เดรัจฉานและทวยเทพ