ปริ้นผ้าcanvas ลายต้นโพธิ์ และลายไทยโบราณ พื้นหลังสีแดงเข้ม ตกแต่งห้องพระ ห้องหนังสือธรรมะ ห้องนั่งวิปัสสนา